Termin składania wniosków w Konkursie „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021” został przedłużony

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tegoroczną edycją konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2021” Rada Polskiej Izby Ekologii podjęłą decyzję o ostatecznym przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 10 września 2021 r. na adres:
POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel.: (32) 253 51 55, 501 052 979 e-mail: pie@pie.pl

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 20. Jubileuszowej edycji konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2021”, który ma na celu promowanie najefektywniejszych i ekoinnowacyjnych działań i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.


Scroll to Top