Zaproszenie do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ten etap konsultacji społecznych potrwa od 30 lipca do 15 września 2021 r. Efektem uwag zgłoszonych na tym etapie konsultacji będzie opracowanie ostatecznej wersji Planu i przekazanie go, pod koniec roku, do Komisji Europejskiej.

Scroll to Top