Turnieje BRD

Tradycyjnie na wiosnę także i w 2015 roku odbyły się Eliminacje Ogólnopolskich Turniei Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki toczyły się na szczeblu powiatowym.
Organizatorami tegorocznych Eliminacji Turniejów BRD oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego byli: Urząd Miasta w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Zamiejscowy Oddział Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Klub Motocyklowy „GROM”, Automobilklub Bialskopodlaski, Urząd Gminy Piszczac, Urząd Gminy Zalesie, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu, Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu, Dyrektor UNIQA Biała Podlaska.
Zamiejscowy Oddział Kuratorium Oświaty przygotował dyplomy dla wszystkich uczestników poszczególnych eliminacji.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej pod kierownictwem Andrzeja Zająca – sędziego głównego przeprowadzali etapy poszczególnych Eliminacji Turniejów.
Swój wkład podobnie jak w latach ubiegłych mieli także: studenci Ratownictwa Medycznego z Koła Naukowego „ERKA” kierowanego przez dr Annę Ślifirczyk, działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II Białej Podlaskiej w składzie: Piotr Sadowski i Sebastian Niczyporuk.
W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu odbył się finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. Swoich umiejętności próbowali uczniowie z 12 trzyosobowych drużyn.
W zakresie I miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Tadeusz Łazowski – starosta bialski. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Szymon Dobrowolski
b) Piotr Korniluk
c) Paweł Korniluk
To uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zalesiu przy Zespole Szkół w Zalesiu.
Opiekunem w/w drużyny była Mirosława Jaśkiewicz.
W zakresie II miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Kamil Kożuchowski – wójt Gminy Piszczac. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Michał Kowieski
b) Dominika Golba
c) Aleksandra Sacharczuk
To uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach.
Opiekunem w/w drużyny była Marta Bednaruk-Bańkowska.
W zakresie III miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Arkadiusz Maksymiuk – dyrektor WORD w Białej Podlaskiej. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Karol Woromiej
b) Piotr Piotrowski
c) Jarosław Czernik
To uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu.
Opiekunem w/w drużyny była Anna Zalewska.
Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:
I miejsce- Paweł Korniluk i Szymon Dobrowolski z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu.
Nagrodę ufundował Arkadiusz Maksymiuk – dyrektor WORD Biała Podlaska.
II miejsce – Michał Kowieski z Publicznego Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach Nagrodę ufundował Arkadiusz Maksymiuk – dyrektor WORD Biała Podlaska.
III miejsce- Piotr Korniluk z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu.
Nagrodę ufundował Bogumił Lubański – prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.
W dniu 17 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Zalesiu odbył się finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Swoich umiejętności próbowali uczniowie z 23 czteroosobowych drużyn.
W zakresie I miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Tadeusz Łazowski – starosta bialski. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Michał Haponiuk
b) Damian Maksymiuk
c) Patrycja Łukaszuk
d) Ewa Sebastianiuk
To uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu przy Zespole Szkół w Zalesiu.
Opiekunem w/w drużyny była Adrian Kamiński.
W zakresie II miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Jan Sikora – wójt Gminy Zalesie. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Marcin Chwesiuk
b) Łukasz Chwesiuk
c) Aleksandra Śreniawska
d) Julia Popis
To uczniowie Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach.
Opiekunem w/w drużyny była Ewa Stawska.
W zakresie III miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Arkadiusz Maksymiuk – dyrektor WORD w Białej Podlaskiej. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Karolina Dobrzyńska
b) Agnieszka Rudzka
c) Przemysław Głowacki
d) Bartłomiej Kurowski
To uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej .
Opiekunem w/w drużyny był Krzysztof Pieńkosz.
Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:
I miejsce – Michał Haponiuk z Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
Nagrodę i puchar ufundował Pan Wojciech Kołodyński – dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu.
II miejsce – Damian Maksymiuk z Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Nagrodę ufundował Wojciech Kołodyński – dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu
III miejsce- Ewa Sebastianiuk z Szkoły Podstawowej w Zalesiu . Nagrodę ufundował Pan Bogumił Lubański – Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.
W dniu 25 kwietnia 2015 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej odbył się finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Swoich umiejętności próbowali uczniowie z 6 trzyosobowych drużyn.
W zakresie I miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Dariusz Stefaniuk – prezydent Miasta Biała Podlaska. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Karol Derlukiewicz
b) Dariusz Golczewski
c) Marcin Hołownia
To uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej
Opiekunem w/w drużyny był Sławomir Oleszczuk.
W zakresie II miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Tadeusz Łazowski – starosta bialski. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Mateusz Jeruzalski
b) Kamil Litwiniuk
c) Tomasz Tarkowski
To uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
Opiekunem w/w drużyny był Mariusz Demianiuk.
W zakresie III miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Arkadiusz Maksymiuk – dyrektor WORD w Białej Podlaskiej. Najlepsza drużyna w składzie:
a) Mikołaj Dąbrowski
b) Norbert Woch
c) Adrian Matejek
To uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Opiekunem w/w drużyny był Hubert Męczyński.
Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:
I miejsce- Karol Derlukiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej .Nagrodę ufundował Arkadiusz Maksymiuk – dyrektor WORD Biała Podlaska.
II miejsce – Kamil Litwiniuk z Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.
Nagrodę ufundował Arkadiusz Maksymiuk – dyrektor WORD Biała Podlaska.
III miejsce- Adrian Matejek z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.
Nagrodę ufundował Bogumił Lubański – prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego
Zwycięskie drużyny pojadą na Eliminacje Wojewódzkie Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które objęte są honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego:
Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu w składzie:
a) Michał Haponiuk
b) Damian Maksymiuk
c) Patrycja Łukaszuk
d) Ewa Sebastianiuk
pod opieką Pana Adriana Kamińskiego w dniu 27 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Krynce weźmie udział w Eliminacjach wojewódzkich.
Drużyna z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu w składzie:
a) Szymon Dobrowolski
b) Piotr Korniluk
c) Paweł Korniluk
pod opieką Mirosławy Jaśkiewicz w dniu 22 maja 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą, weźmie udział w Eliminacjach wojewódzkich.
Drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej w składzie:
a) Karol Derlukiewicz
b) Dariusz Golczewski
c) Marcin Hołownia

pod opieką Sławomira Oleszczuka w dniu 26 maja 2015 roku w Wojewódzkim Ośrodku ruchu Drogowego w Chełmie, weźmie udział w Eliminacjach wojewódzkich.
Pragniemy serdecznie podziękować współorganizatorom tegorocznych Turniejów za profesjonalne przygotowanie imprez, wspaniałą, życzliwą atmosferę i zapewnienie uczestnikom troskliwej opieki przez cały czas trwania zawodów, a mianowicie:
Dariuszowi Dudzikowi – komendantowi Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
Tadeuszowi Łazowskiemu – staroście bialskiemu,
Dariuszowi Stefaniukowi – prezydentowi Miasta Biała Podlaska,
Andrzejowi Mironiukowi – kierownikowi Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej,
Kamilowi Kożuchowskiemu – wójtowi Gminy Piszczac,
Janowi Sikorze – wójtowi Gminy Zalesie,
Markowi Łysakowskiemu – dyrektorowi firmy ubezpieczeniowej UNIQA,
Andrzejowi Zającowi – zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – Sędziemu Głównemu tegorocznych Eliminacji,
Zdzisławowi Kozłowskiemu – prezesowi Honorowemu Klubu Motocyklowego „GROM” w Białej Podlaskiej,
Dorocie Sierpatowskiej – dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu,
Panu Wojciechowi Kołodyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zalesiu,
dr Annie Ślifirczyk – kierownikowi Zakładu Ratownictwa Medycznego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Piotrowi Sadowskiemu oraz Sebastianowi Niczyporukowi – studentom Ratownictwa Medycznego z Koła Naukowego „Erka” działającego przy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Ponadto wszystkie drużyny biorące udział w Turniejach reprezentowały wysoki poziom. Umiejętności, którymi posługiwali się uczestnicy będzie można wykorzystać podczas Powiatowych Igrzysk LZS które odbędą się w czerwcu 2015 roku w Konstantynowie. Serdecznie zapraszamy do udziału
Informacje przygotował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

Piszczac 14 kwietnia 2015

 

Zalesie 17 kwietnia 2015

 

Biała Podlaska 25 kwietnia 2015

Scroll to Top