Uczcili pamięć jeńców włoskich

8 maja, w 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej, odbył się drugi dzień przyjaźni polsko-włoskiej. Uczestnicy obchodzonej w Białej Podlaskiej uroczystości uczcili pamięć ponad 400 włoskich jeńców wojennych, którzy zmarli z głodu i wycieńczenia w hitlerowskim obozie Stalag 366.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce na Cmentarzu Jeńców Włoskich, gdzie odegrane zostały hymny narodowe. Po przemówieniach, apelu poległych, któremu towarzyszyła salwa honorowa oraz złożeniu kwiatów przed pomnikiem zebrani przemaszerowali do Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tam odprawiona została msza święta
w intencji ofiar.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Ambasador Włoch Jego Ekscelencja Alessandro De Pedys, Attaché Wojskowy Włoch w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, stowarzyszenia Imediamente z Brindisi i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obecni byli również reprezentanci władz samorządowych, w tym także przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego Przemysław Litwiniuk i starosta bialski Mariusz Filipiuk, a także przedstawiciele instytucji, wojska, służb mundurowych i mieszkańcy miasta.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano wspólną historię i bliskie relacje Polaków i Włochów. – Tragiczne piętno wojny odcisnęło się m.in. na narodach polskim i włoskim, nierozerwalnie łącząc ich historie. Miejsce, w którym się spotykamy jest tego najdobitniejszym dowodem. Bliźniacze znajduje się w Brindisi, gdzie spoczywają polscy żołnierze. Oni wszyscy oddali życie w imię wolności przyszłych pokoleń. Nasza dzisiejsza obecność jest pięknym dowodem szacunku i pamięci. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w czasach, w których wartości takie jak historia ustępują miejsca zobojętnieniu. – powiedział  starosta Mariusz Filipiuk.

Po zakończeniu mszy świętej wręczone zostały specjalne nagrody i odznaczenia. W programie uroczystości znalazło się również otwarcie wystawy „600.000 razy NIE” autorstwa Diego Audero, a w gmachu Liceum Katolickiego przy ul. Kard. Wyszyńskiego odbyła się dyskusja młodzieży z  JE. Ambasadorem Włoch i autorem wystawy na temat „Zawsze możesz wybrać – TAK lub NIE”.

 

Scroll to Top