Uczniowie szkół powiatu bialskiego uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2018/2019

Uczniowie ze szkół w całej Polsce w poniedziałek rozpoczęli kolejny rok nauki.

4 września w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, po której poczty sztandarowe, zgromadzeni goście i uczniowie przemaszerowali do budynku szkoły.

W czasie uroczystości odbyło się powierzenie stanowisk dyrektorów dwóch szkół prowadzonych przez powiat bialski oraz wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursów Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej powierzył stanowisko dyrektora międzyrzeckiego liceum Arturowi Grzybowi. Dyrektorem Zespołu Szkół im. Adam Naruszewicza w Janowie Podlaskim został ponownie Jarosław Dubisz. Akty powierzenia wręczyli dyrektorom starosta bialski Mariusz Filipiuk i wicestarosta Janusz Skólimowski.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez powiat bialski 17 nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego. 3 nauczycieli otrzymało z rąk dyrektora szkoły akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, 6 nauczycieli zdało egzamin przed komisją egzaminacyjną i uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, zaś 8 nauczycieli ukończyło sukcesem postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciele, którzy zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną powołana przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej i uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrali akty nadania z rąk starosty Mariusza Filipiuka i złożyli uroczyste ślubowanie. W tym gronie znaleźli się: Agnieszka Gałązka, Wioletta Ostapowicz, Aneta Kuszneruk, Anna Maciejczuk i Jacek Jarocki.

Podczas inauguracji starosta bialski wręczył także dyplom uznania Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych za historyczny sukces, jakim było zdobycie III miejsca na XIX Wojewódzkich Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych LZS. Dyplom odebrał rady powiatu i przewodniczący Zrzeszenia Arkadiusz Maksymiuk.

W części artystycznej zaprezentowała się młodzież ze szkoły muzycznej I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Zwieńczeniem uroczystości było zasadzenie na placu szkolnym dębu upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Scroll to Top