Umowa na przebudowę drogi powiatowej podpisana

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie wręczono umowy na udzielenie dotacji celowej budżetu państwa w 2016 r. na zadania realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Środki pochodzą z oszczędności na przetargach.

Wśród dziesięciu samorządów gminnych i powiatowych znalazł się również powiat bialski. Dotacja o wysokości 815.000 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica) od km 1 + 000 do km 4 + 225 odcinek długości 3,225 km. Łączny kwalifikowany koszt realizacji zadania to 1.630.000 zł. Na uroczystości powiat bialski reprezentowali starosta Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, a także skarbnik Stefan Klimiuk, po stronie województwa – wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

zdjęcie na stronie głównej: LUW w Lublinie

 

Scroll to Top