Umowa na realizację projektów w Maniach, Żabcach i Kozuli podpisana

22 grudnia 2017 r. starosta bialski Mariusz Filipiuk podpisał umowę na realizację projektu w ramach konkursu Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 powiat otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę 4 172 097,24 zł.
Są to trzy projekty wspierające rozwój usług społecznych.

Największą planowaną inwestycją będzie „Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi”. Całkowita wartość projektu to 2 870 325,99 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 042 185,55 zł.

Drugim dofinansowanym projektem jest „Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług”. Wartość projektu wynosi 1 070 766,98 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 827 522,74 zł.

Oprócz wsparcia rozwoju usług świadczonych na rzecz pieczy zastępczej zaplanowano także projekt na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury.
Wartość projektu wynosi 1 532 222,30 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 302 388,95 zł.

Materiał: Grzegorz Panasiuk

Scroll to Top