Uroczysta sesja Rady Powiatu

18 października w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbyła się 51. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

Sesja, która odbyła się w romanowskim dworze była ostatnią w mijającej kadencji, stąd jej uroczysty charakter. Udział w niej wzięli radni powiatu, a także zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński. Wspólnie ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem i wicestarostą Januszem Skólimowskim podziękowali radnym za czteroletnią współpracę i zaangażowanie w sprawy powiatu. Tego dnia wielokrotnie podkreślano skuteczne współdziałanie członków Rady, dzięki któremu w ostatnich latach doprowadzono do realizacji wielu inwestycji m.in. drogowych i oświatowych, a także projektów rozwijających potencjał szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Istotną kwestią było również zacieśnianie współpracy międzynarodowej z partnerami z Białorusi i Niemiec. Akcentowano też jednomyślność w obliczu problemu z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), który przetrzebił gospodarstwa rolników z powiatu bialskiego.

Ostatnia sesja IV kadencji Rady Powiatu była okazją do podsumowań i podziękowań. Wyrazem tego było wręczenie radnym pamiątkowych grawertonów oraz odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” za oddaną pracę na rzecz lokalnych społeczności powiatu bialskiego i wkład w jego rozwój. Grawertony otrzymali: Mariusz Filipiuk, Janusz Skólimowski, Agnieszka Jakoniuk, Arkadiusz Misztal, Marek Uściński, Tomasz Andrejuk, Marzenna Andrzejuk, Ryszard Boś, Tomasz Bylina, Elżbieta Iwaniuk, Łukasz Jaszczuk, Mariusz Kostka, Paweł Litwiniuk, Tadeusz Łazowski, Mateusz Majewski, Arkadiusz Maksymiuk, Czesław Pikacz, Radosław Sebastianiuk, Marek Sulima, Marian Tomkowicz, Jolanta Zbucka i Mariusz Kiczyński. Pamiątkowym grawertonem za zasługi dla samorządu powiatowego uhonorowany został również Jan Bajkowski, wicestarosta bialski i długoletni radny powiatu bialskiego, który zmarł w maju 2018 r.

W imieniu marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, przewodniczący Rady wręczył staroście bialskiemu Mariuszowi Filipiukowi wyróżnienie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – medal oraz dyplom, w podziękowaniu za ciężką pracę na rzecz małej bialskiej ojczyzny. Starosta bialski podziękował
za wyróżnienie, a także za współpracę i wsparcie marszałka oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Przemysława Litwiniuka. Podkreślił, że jest to wyróżnienie dla całej Rady Powiatu.

Tekst: Wioletta Bielecka, Katarzyna Chorąży/ Zdjęcia: Grzegorz Panasiuk

Scroll to Top