Uroczyste wręczenie nagród kulturalnych

Po otwarciu obrad XXI sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej radni mogli wysłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej z Łomaz, a potem Ludowego Zespołu „Dobrynianki”. Były to dwa podmioty spośród pięciu, którym wręczono podczas sesji 30 czerwca doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury. Co prawda przyznał je Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 181/2016 30 maja, ale sesja była dobrą okazją by zaprezentować nagrodzonych i wręczyć im nagrody pieniężne oraz okolicznościowe dyplomy. Dokonywali tego starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński. Poza Strażacką Orkiestrą Dętą, której towarzyszył wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski oraz „Dobryniankami”, którym towarzyszyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zalesiu Jolanta Chaciewicz, nagrody otrzymali: Małgorzata Piekarska, Ochotnicza Straż Pożarna „Jedna Dubica” oraz Miłośnicy Fortyfikacji i Historii. Podziękowanie za kandydowanie do nagrody otrzymała również Urszula Jaworska.

Informacje o nagrodzonych można przeczytać tutaj.

Doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury są przyznawane od 2009 r. i od tego czasu wraz z tegorocznymi nagrodzonymi zostało nią wyróżnionych 26 podmiotów: zespołów, stowarzyszeń, osób z powiatu bialskiego.

 

Scroll to Top