XXI sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z absolutorium dla Zarządu

Bez dyskusji podczas XXI sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej. Odbyła się ona 30 czerwca br. Starosta Mariusz Filipiuk przedstawił (tekst wystąpienia znajduje się poniżej), co w 2015 r. udało się zrobić i za ile, po czym skarbnik powiatu Stefan Klimiuk przedstawił pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2015 r. opracowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  Pozytywna opinia RIO była również w zakresie udzielenia absolutorium. Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu w Białej Podlaskiej również opiniowali pozytywnie w/w sprawozdania.

Pytania natomiast były przy rocznej informacji o stanie środowiska na obszarze powiatu bialskiego w 2015 r. opracowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Pytano m.in. o ilość odpadów odebranych w roku 2015, współpracę z Białorusią, zanieczyszczenia powietrza. Informacji udzielały Margaryta Sobocińska i Teresa Sidoruk z bialskiej delegatury WIOŚ.

Wśród przyjętych uchwał były: rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora jednostki, w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu oraz zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2016 r. i zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2016-2019.

Wśród interpelacji nie zabrakło tych na temat stanu dróg, ograniczeń prędkości, naprawy nawierzchni, czy usuwania zarośli na poboczach w gminach: Biała Podlaska, Rokitno, Janów Podlaski, Leśna Podlaska. Także podziękowania za imprezy (Igrzysk LZS w Rokitnie) oraz zaproszenia na kolejne (Piknik Rodzinny w Czosnówce czy „Kultura bez granic” w Kobylanach).

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Marek Sulima przedstawił stanowisko w sprawie uregulowań prawnych w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które radni przyjęli bez uwag. Będzie ono przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jego treść znajduje się poniżej.

Głos zabrała także dawna radna powiatowa Kazimiera Adamiec, która podziękowała za okazaną pomoc i zbiórkę pieniężną na rehabilitację jej córki. Złożyła także życzenia radnym sukcesów, zdrowia i zapału do pracy na rzecz powiatu bialskiego, bo jak stwierdzała: Ten powiat na to zasługuje. Ze względu na zbliżające się przejście na emeryturę również za współpracę podziękowała Bożenna Kaliszuk dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego, a  wobec tego w imieniu radnych głos zajął starosta bialski, który również docenił pracę pani dyrektor i życzył wielu lat w zdrowiu.

W sesji uczestniczyli oprócz radnych także zaproszeni wójtowie z Jerzy Czyżewski z Łomaz, Jacek Szewczuk z Rokitna i Marek Korpysz z Sosnówki.

wystąpienie starosy bialskiego

stanowisko Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Scroll to Top