Ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w Zalutyniu

GKN.VI. 7000- 21/2-3/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 29 października 2010 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w Zalutyniu gmina Piszczac na okres do trzech lat.

Treść ogłoszenia w PDF

Scroll to Top