Usuwanie pojazdów, w tym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym – i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym (II postępowanie)

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.16.2012.MM Biała Podlaska  dnia 09.10.2012

Usuwanie pojazdów, w tym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym – i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 

 

 

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


   Biała Podlaska dnia 22.10.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia. 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top