KOMUNIKAT GIS

W związku z wydaną decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 września 2012r. wstrzymującą wprowadzenie do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej napojów alkoholowych…

o zawartości powyżej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje, że z dniem 9 października 2012r. wyżej wymieniona decyzja została uchylona.

Scroll to Top