Usuwanie pojazdów, w tym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym – i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.9.2012.MM Biała Podlaska  dnia 21.09.2012

Usuwanie pojazdów, w tym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkach określonych w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym – i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 

 

 

 Treść ogłoszenia.

Dokumenty spakowane do pobrania.


   Biała Podlaska dnia 05.10.2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top