OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 03 października 2012 r

GKN.6840.2.8.2012

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

z dnia 3 października 2012 r.

Starosta Bialski w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie miasta Terespol.

Treść ogłoszenia do pobrania w pliku pdf.

Scroll to Top