W Łomazach powstają nowe chodniki

W ramach porozumienia Gminy Łomazy ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej trwa II etap budowy chodnika dla pieszych przy ulicy Brzeskiej w Łomazach. W bieżącym roku powstanie ponad pół kilometra chodnika wraz ze zjazdami, a także odwodnienie drogi i chodnika. Dodatkowo zostanie przesunięty słup energetyczny na skrzyżowaniu ulic Brzeska i Poprzeczna kolidujący z trasą nowego chodnika. Zakończenie prac zaplanowano we wrześniu 2018 r. Tak jak w roku ubiegłym prace wykonuje firma Usługi i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk z Rakowisk k. Białej Podlaskiej. Koszt inwestycji wyniesie 250 765,35 zł.

W 2017 roku został wykonany I etap prac polegających na budowie chodnika dla pieszych przy ul. Plac Jagielloński i Brzeskiej w Łomazach na odcinku 0,363 km. Ogólna wartość wykonanych robót wyniosła 118 382,79 zł.

W czerwcu 2018 roku firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Teresa Wysocka z Łomaz wykonała remont chodnika przy ul. Kościuszki w Łomazach. Stary i zniszczony chodnik od skrzyżowania z ul. Lubelską do skrzyżowania z ul. Podrzeczną został zastąpiony nowym, z kostki brukowej. Zakres prac polegał na wykonaniu 266,45 m2 chodnika z kostki brukowej 6 cm, 41,99 m2 wjazdów z kostki brukowej 8 cm, krawężników, obrzeży oraz wymianie i regulacji studzienek. Wartość prac wyniosła 41 604,83 zł.

Materiał: UG w Łomazach

Scroll to Top