Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – Janów Podlaski, 2010

Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i liderów grup nieformalnych działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej na terenie powiatu bialskiego Janów Podlaski, 2010

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie zamierza zorganizować szkolenie nt. regulacji prawnych dotyczących osób fizycznych i podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne na terenach wiejskich. Jest ono skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz liderów grup nieformalnych, zaangażowanych w realizację działań na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej na terenie powiatu bialskiego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi obowiązującymi w zakresie działalności turystycznej na wsi oraz produkcji i sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych. Zajęcia prowadzić będzie specjalistka w zakresie turystyki wiejskiej Teresa Zaworska. Zaproszony zostanie również przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej.

Serdecznie zapraszamy przedstawiciela Waszego stowarzyszenia/ organizacji do udziału w ww. szkoleniu.
 Zajęcia będą prowadzone w terminie 19-21 marca 2010 r. (piątek, sobota, niedziela)
 Szczegółowy program szkolenia w załączeniu.
 Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy wyżywienie i noclegi.

Miejsce szkolenia:

Dom Gościnny ,,Wygoda’, 21-505 Janów Podlaski, Wygoda 2
 tel. (83) 341 30 60, E-mail: biuro@wygoda.bt.pl , http://www.wygoda.bt.pl/
 Dojazd do miejsca szkolenia we własnym zakresie.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
 Wydział Spraw Społecznych
 ul. Brzeska 41
 21-500 Biała Podlaska

lub faxem na numer 83 342 12 50, ew. złożyć bezpośrednio w siedzibie Starostwa w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 , pok. 217. Osobą do kontaktu jest Pani Elżbieta Głowińska.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 01 marca 2010 r.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż jedna osoba z jednej organizacji lub grupy nieformalnej. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną w terminie do 10 marca br.


Pismo przewodnie   PDF
Wymagania formalno-prawne w działalności gospodarczej – program   PDF
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu RTF PDF
Scroll to Top