Warsztaty „Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie”

W dniu 26.02.2013 r. nauczyciele (zespoły 3-osobowe) z ośmiu szkół z terenu powiatu bialskiego uczestniczyło w drugiej edycji bezpłatnych warsztatów pt. „Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie” organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych. Warsztaty prowadziła Pani Katarzyna Stępniak – krajowy koordynator ds. promocji zdrowia w szkole
z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Kolejne spotkanie 19 marca br., po wykonaniu zadania międzyzjazdowego, tj.

• powołania zespołu roboczego, pozyskania sojuszników do programu Szkół Promujących Zdrowie,
• przeprowadzenia diagnozy samopoczucia (w całej szkole lub wybranych klasach),
• Opracowania wyników diagnozy.
• Wyborze problemu priorytetowego w szkole.

Celem warsztatów jest przygotowanie społeczności szkolnej do pracy zgodnie z ideą SzPZ, podnoszenie jakości pracy szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz właściwe przygotowanie do uzyskania certyfikatu wojewódzkiego.
Realizacja programu SzPZ oraz przyznanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie jest gwarancją, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie, stanowi podstawę do realizacji prozdrowotnych programów edukacyjnych, umożliwia podejmowanie wartościowych działań w ramach awansu zawodowego, wpływa na strukturę planowania wizji i misji szkoły oraz sprzyja kreowaniu prozdrowotnych postaw wśród uczniów.

 

 

Scroll to Top