WARSZTATY REHABILITACJI RUCHOWEJ

Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy.

Warunki uczestnictwa w programie:
Program bezpłatny dla mieszkańców województwa lubelskiego.
W ramach programu :
WARSZTATY REHABILITACJI RUCHOWEJ
zajęcia z fizjoterapeutą – 16 godzin (2 spotkania po 8 godz. – miejsce zajęć: WOMP CP-L ul. Nałęczowska 27, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, Lublin)
– badanie kwalifikacyjne przez lekarza specjalistę (indywidualne badanie przez lekarza ortopedę lub lekarza rehabilitacji ruchowej),
– warsztaty rehabilitacji ruchowej (wykłady i ćwiczenia prowadzone przez mgr fizjoterapii, z wykorzystaniem piłek rehabilitacyjnych, gimnastycznych, taśm Thera Band, dysków korekcyjnych),
– ćwiczenia praktyczne z mgr fizjoterapii (nauka prawidłowych pozycji w pracy i w domu, nauka autorelaksacji, ćwiczenia prawidłowej postawy ciała, korekcyjne, stabilizacyjne oraz trening sensomotoryczny i proprioceptywny, poprawiający równowagę i koordynację ciała),
– spotkanie z psychologiem (spotkanie dotyczące redukcji stresu oraz technik relaksacji),
– zasady ergonomii dotyczące pracy w pozycji wymuszonej,
– ukierunkowaną edukację,
– instruktaż ćwiczeń wzmacniających i stabilizujących kręgosłup do zastosowania w domu i w pracy

Informacja i zapisy:
• WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
I piętro (łącznik), pokój 120
tel. 81 533-00-34 wew.210
e – mail: donisz@womp.lublin. pl

Pogram finansowany ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego

UWAGA! LICZBA BEZPŁATNYCH MIEJSC OGRANICZONA!

 

Scroll to Top