Wasylówka 2023

23 lipca br. odbyła się XVI edycja Wasylówki. Wydarzenie, którego celem jest upamiętnienie Bazylego Albiczuka, miała miejsce w rodzinnej miejscowości artysty – Dąbrowicy Małej. Przybyli na uroczystość goście wzięli udział w panichidzie, a następnie złożyli kwiaty na grobie artysty. Kwiaty złożono również przy pamiątkowej tablicy.

Uroczystość uświetniły występy zespołów artystycznych: Caravana oraz Śpievka. Zebrani mieli również możliwość zwiedzenia izby pamięci.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu

Scroll to Top