Węgierscy nauczyciele z wizytą w powiecie bialskim

Starosta bialski Mariusz Filipiuk spotkał się z delegacją węgierskich nauczycieli, którzy od 3 do 7 grudnia gościli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej. W skład delegacji wszedł m.in. Laszlo Davidovicz – dyrektor Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor i prezes Stowarzyszenia Południowo-Wschodnie Węgry – Unia Europejska.

Wizyta odbyła się w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy  ZSCKR w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech. Ponadto szkoły od lat wspólnie realizują projekty unijne dotyczące zagranicznych mobilności edukacyjnych młodzieży w ramach programu Erasmus+.

Goście z Węgier zapoznali się z również z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną ZSCKR w Leśnej Podlaskiej, poznali kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Mieli również okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu. Nauczyciele zwiedzili m.in.: Bazylikę Leśniańską, Dwór Droblin, Stadninę Koni w Janowie Podlaskim oraz „Uroczysko Zaborek” położone na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Odwiedzili także specjalistyczne gospodarstwa rolne w Worgulach, Nosowie i Zaczopkach oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy .

Była to już kolejna wizyta, która pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, która w przyszłości zaowocuje działaniami mającymi na celu podniesienie jakości oferowanego przez obie szkoły kształcenia zawodowego.

Scroll to Top