Wizyta brzeskiego kuratora oświaty w powiecie bialskim

Na zaproszenie starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego na terenie powiatu bialskiego przebywał Michał Tichończuk – brzeski kurator oświaty oraz Fjodor Filuk – dyrektor Liceum Kolejowego w Brześciu z którym współpracuje Zespół Szkół  im. Wł. St. Reymonta 
w Małaszewiczach.

Głównym celem wizyty brzeskiego kuratora było zapoznanie się z funkcjonującymi na terenie powiatu szkołami, których organem prowadzącym jest Starostwo. W tym celu delegacja wizytowała Zespół Szkół Ekonomicznych  w Międzyrzecu, Zespół Szkół w Małaszewiczach oraz Zespół Szkół  w  Janowie Podlaskim. Podczas spotkań  w szkołach dyrektorzy zaprezentowali profile klas, które są realizowane w ich placówkach. „Mam nadzieję, że wizyta białoruskiego kuratora zaowocuje kolejnymi partnerstwami naszych szkół, które przyniosą przede wszystkim korzyści dla naszej młodzieży- podsumowuje wizytę inicjator spotkania Tadeusz Łazowski – starosta bialski.
Kurator brzeski wyraził również chęć nawiązania współpracy z lubelskim kuratorem oświaty.

Scroll to Top