wizyta podsekretarza stanu w romanowskim muzeum

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odwiedził podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Klimczak. Odpowiada on za sprawy kultury oraz dziedzictwa narodowego. W spotkaniu z ministrem uczestniczył dyrektor muzeum Krzysztof Bruczuk, przedstawiciele organizatora to jest skarbnik powiatu bialskiego – Stefan Klimiuk oraz Anna Jóźwik – inspektor ds. kultury w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.

Muzeum w roku 2010 otrzymało z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego pamiątki po pisarzu i jego rodzinie. Podczas kolejnej wizyty w 2012 roku prezydent RP ofiarował między innymi medalion z wizerunkiem Kajetana Kraszewskiego (brata pisarza) i medalion z wizerunkiem Władysława Rulikowskiego według projektu Kajetana Kraszewskiego.

Wizyta 11 lutego br. była okazją do omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem romanowskiego muzeum oraz jego roli w upowszechnianiu wiedzy o życiu i twórczości wybitnego Polaka, jakim był Józefa Ignacego Kraszewskiego. Maciej Klimczak był oprowadzony po muzeum przez Dominika Litwiniuka – adiunkta. W rozmowie wspomniał, że wielokrotnie był już w Muzeum i widzi, jak ta instytucja się zmienia. Dodatkowo wspomniał, że muzeum jest instytucją kultury, o której najczęściej rozmawia z prezydentem. Jest to duże wyróżnienie dla naszego terenu.

Scroll to Top