Wizyta w Kobryniu na Białorusi

10 i 11 maja delegacja z powiatu bialskiego, której przewodniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk, odwiedziła Wioskę Dziecięcą i Szkołę specjalną w Kobryniu w rejonie Brzeskim. Przebywają tam i uczą się dzieci pozbawione opieki rodziców i dzieci niepełnosprawne. W Kobryniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy powiatem bialskim a powiatem kobryńskim w zakresie zadań dotyczących pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Po podpisaniu umowy uczestnicy spotkania posadzili symboliczne „drzewo przyjaźni”. Współpraca pomiędzy stronami pozwoli na wymianę doświadczeń oraz umożliwi wypoczynek dzieci i młodzieży współpracujących powiatów.

 

 

Scroll to Top