wizyta wojewody Wojciecha Wilka w powiecie bialskim

 

W dniu 25 czerwca na zaproszenie starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego w powiecie bialskim złożył wizytę wojewoda lubelski Wojciech Wilk.

 

W Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej spotkał się on z burmistrzami i wójtami naszego Powiatu. W trakcie spotkania starosta bialski poinformował wojewodę o najważniejszych problemach dotyczących m.in. infrastruktury granicznej oraz spraw dot. regionu z uwzględnieniem walorów oraz dalszego rozwoju. Wśród przedsięwzięć wymagających wsparcia starosta wymienił wykonanie szeregu inwestycji mających na celu poprawę infrastruktury granicznej, w tym: 4 przejść granicznych, praca nad małym ruchem granicznym, a co za tym idzie wykonanie kładek w Terespolu, uruchomienie szynobusów, drugi most warszawski, parking przy nowym dworcu PKP, rozpoczęcie budowy autostrady A2 od Warszawy do granicy z Białorusią, wsparcie działań nad strefą gospodarczą.
Starosta również podzielił się tym, co zostało do tej pory wykonane na terenie powiatu bialskiego, a w czym można upatrywać potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy. Wśród najważniejszych inwestycji wymienił: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Park Radziwiłłowski w Białej Podlaskiej, Pałac w Cieleśnicy, Pałac w Droblinie, Dom Pielgrzyma w Kodniu, Zajazd w Wisznicach oraz budowa kompleksu kongresowo-wypoczynkowego – dawny Pałac Biskupów Łuckich w Janowie Podlaskim, czy też farma fotowoltaiczna w Bordziłówce (spółka Energia Dolina Zielawy).
Wojewoda z zainteresowaniem wysłuchał zgromadzonych samorządowców, a w swym wystąpieniu odniósł się do wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez samorządy powiatu bialskiego.
Następnie wojewoda zapoznał się osobiście ze stanem infrastruktury granicznej, bowiem wizytował terminal w Koroszczynie, kolejowe przejście graniczne w Terespolu, a także przejście graniczne w Sławatyczach. Wojewodzie towarzyszyli: starosta bialski, przedstawiciele samorządów miasta i gminy Terespol oraz gminy Sławatycze, jak również straży granicznej z komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. Jarosławem Frączykiem na czele oraz Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dyrektorem mł. insp. Remigiuszem Woźniakiem.

 

 

 

Scroll to Top