Wolne miejsca w szkołach

W szkołach prowadzonych przez Powiat Bialski do 31 sierpnia będzie trwał nabór dodatkowy.

W chwili obecnej w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych sytuacja dotycząca wolnych miejsc z podziałem na poszczególne typy szkół i klasy przedstawia się następująco:

Zespół Szkół w Janowie Podlaskim

Liceum Ogólnokształcące (59 wolnych miejsc)
1a (straż graniczna) – 12 wolne miejsca/60
1b (policyjna) – 31 wolnych miejsc/60
1c (ogólna) – 16 wolnych miejsc/30

Technikum (26 wolnych miejsc)
1a (technik mechanizacji rolnictwa) – 17 wolnych miejsc/30
1b (technik hodowca koni) – 9 wolnych miejsc/30


Zespół Szkół w Małaszewiczach

Liceum Ogólnokształcące (34 wolne miejsca)
1A (ang-geo-wos-ang-ros) – 20 wolnych miejsc/24
1B (ang-geo-wos-ang-ros) – 14 wolnych miejsc/24

Technikum (161 wolnych miejsc)

1D (technik transportu kolejowego-ang-ros) – 37 wolnych miejsc/48
1I (technik informatyk-ang-ros) – 40 wolnych miejsc/48
1k (technik elektroenergetyk transportu szynowego-ang-ros) – 42 wolne miejsca/48
1M (technik pojazdów samochodowych-ang-ros) – 42 wolne miejsca/48


Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim (3 wolne miejsca)

1b (bio-che-mat-ang-wyb) – 2 wolne miejsca/24
1e (mat-fiz-geo-ang-wyb) – 1 wolne miejsce/24


Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim 

Technikum (9 wolnych miejsc)
1e (technik ekonomista-ang-wyb) – 1 wolne miejsce/30
1i (technik informatyk-ang-wyb) – 5 wolnych miejsc/60
1TL (technik logistyk-ang-wyb) – 3 wolne miejsca/30


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim

Technikum w ZSP (3 wolne miejsca)
1TEM-E (technik elektronik-ang-niem) – 1 wolne miejsce/8
1TFO_F (technik usług fryzjerskich-ang-niem) – 2 wolne miejsca/16

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP (8 wolnych miejsc)
1A (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie-ros) – 4 wolne miejsca/40
1B_w (wielozawodowa-ros) – 4 wolne miejsca/20


Liceum Ogólnokształcące w Terespolu (60 wolnych miejsc)

1a (humanistyczno-lingwistyczna-ang-ros) – 21 wolnych miejsc/28
1b (matematyczno-przyrodnicza-ang-ros) – 21 wolnych miejsc/28
1c (ogólna-służba graniczna-ang-ros) – 18 wolnych miejsc/28


Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach (41 wolnych miejsc)

1a (ang-his-wos-ang-wyb) – 20 wolnych miejsc/30
1b (geo-pol-wos-ang-wyb) – 7 wolnych miejsc/30
1c (bio-che-mat-ang-wyb) – 14 wolnych miejsc/30

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do szkół.

Scroll to Top