Wręczenie nagród w dziedzinie kultury

24 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów powiatowych oraz nagród Starosty Bialskiego. Na uroczystość przybyli laureaci nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, Nagrody Starosty Bialskiego Bialskie Talenty oraz przedstawiciele gmin biorących udział w konkursie Samorząd gminny przyjazny kulturze oraz Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego. Nagrody wręczał Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk, a uroczystość prowadziła Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Pani Barbara Kociubińska-Koza.

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Barbara Kociubińska-Koza

Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego
Konkurs jest adresowany do publicznych bibliotek z terenu powiatu bialskiego. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 39 bibliotek i wszystkie przystąpiły do konkursu. Kryterium wyróżniającym bibliotekę w danym roku kalendarzowym powinno być zaangażowanie i pomysłowość w podejmowaniu nowatorskich zmian w działalności biblioteki, inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty biblioteki, promocji książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz środowiska lokalnego. Jury zwracało również uwagę na działalność bibliotek w okresie pandemii oraz obecność w mediach społecznościowych. Konkurs organizują Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej i Starostwo Powiatowe. Tytuł przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie. Nagrodę z rąk Starosty Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka oraz zastępcy Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej Pana Grzegorza Siemakowicza odebrała Dyrektor nagrodzonej biblioteki Pani Beata Łyczewska.

Biblioteka Roku
Wręczenie nagrody Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Nagrody przyznaje Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na mocy Uchwały Nr 31/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. ze zm. Laureatami mogą być mieszkańcy Powiatu Bialskiego, osoby prawne, organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie Powiatu Bialskiego lub służące na jego rzecz, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. Przyznajemy je we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności za osiągnięcia w twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury, organizowaniu działalności i edukacji kulturalnej.

W br. zgłoszono 17 kandydatur do nagrody: 10 twórców indywidualnych, 4 zespoły, 1 stowarzyszenie, 1 chór oraz 1 ośrodek kultury. Nagrody otrzymali:

Pani Angelika Magier
Pan Artur Bieńkowski
Pan Ryszard Turyk
Zespół Ludowy Leśne Echo z Zaścianek
Zespół Lewkowianie z Dokudowa
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
.

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – laureaci

Samorząd gminny przyjazny kulturze

Celem nagrody jest wyłonienie gminy najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną oraz promocja pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. W konkursie może wziąć udział każda gmina/gmina miejska z terenu Powiatu Bialskiego. Podstawą oceny jest wypełniona przez gminę i przesłana na adres Starostwa Powiatowego ankieta. Ankietę złożyło 9 gmin (Kodeń, Konstantynów, Rokitno, Sławatycze, Sosnówka, Terespol Miasto i Gmina, Tuczna i Wisznice). Laureatem nagrody została Gmina Kodeń, a odebrał ją Wójt Gminy Pan Jerzy Troć.

Wręczenie nagrody w konkursie Samorząd gminny przyjazny kulturze

Nagroda Starosty Bialskiego Bialskie Talenty

Podstawę do przyznania nagród stanowi zarządzenie Starosty Bialskiego. Celem nagrody jest promowanie szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sportu i nauki oraz upowszechnianie pozytywnych wzorów i doświadczeń. Starosta Bialski przyznaje nagrody zasięgając opinii kapituły konkursu, która bierze pod uwagę szczególne osiągnięcia, indywidualne lub zespołowe, zdobyte na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Do nagrody zgłoszono 24 kandydatury w trzech dziedzinach:
sport – 14 sportowców i jeden klub sportowy,
nauka: 2 osoby,
kultura: 7 osób.

Laureatami zostali:

Grand Prix: Oliwia Spychel
w dziedzinie nauki: Marek Grom
w dziedzinie kultury: Oliwia Kwiatkowska i Ewelina Matejko
w dziedzinie sportu: Kacper Bogusz i Kacper Siedlanowski.

Laureaci Nagrody Starosty Bialskiego Bialskie Talenty
Oliwia Spychel – laureatka Grand Prix Nagrody Starosty Bialskiego Bialskie Talenty
Przewiń do góry