Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w mieście Międzyrzec Podlaski przy ulicy 3 Maja i Czystej stanowiących własność Powiatu Bialskiego przeznaczonych do sprzedaży.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 41, III piętro, od dnia 29 września 2015 r. do dnia 19 października 2015 r. tj. na 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych położonych w mieście Międzyrzec Podlaski przy ulicy 3 Maja i Czystej stanowiących własność Powiatu Bialskiego przeznaczonych do sprzedaży.

GKN.6840.3.3.2015.EP

Treść ogłoszenia do pobrania.

Scroll to Top