Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

 STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  

21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.21.2011.MM Biała Podlaska  dnia  06.09.2011

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Treść ogłoszenia.

Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 14.09.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska dnia 22.09.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top