Wykonanie obsługi geodezyjnej dotyczącej budowy i przebudowy dróg oraz budowy przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.15.2012.MM Biała Podlaska  dnia 12.10.2012

Wkonanie obsługi geodezyjnej dotyczącej budowy i przebudowy dróg oraz budowy przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice.

 

 

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 

   Biała Podlaska dnia 31.10.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top