Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych: […]

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-6.2012  Biała Podlaska dnia 16.02.2012

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych: 1. Nr 1084L Stasiówka – Żeszczynka – Motwica od km 10+180 do km 11+740 odcinek dł. 1,560 km , 2. Nr 1025L (dr.woj.698) gr. woj. – Nosów – Leśna Podlaska od km 1+861 do km 3+931 odcinek dł. 2,070 km , 3. Nr 1055 L Piszczac – Zahorów od km 1+020 do km 1+460 odcinek dł. 0,440 km i od km 1+635 do km 2+695 odcinek dł. 1,060 km , 4. 1004L Międzyrzec Podlaski( ul. Tuliłowska) – Krzymoszyce – gr. woj. od km 2+400 do km 3+700 odcinek dł. 1,300 km.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 Biała Podlaska dnia 02.03.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.

 

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3422-6/2011 Biała Podlaska dnia 10.03.2011

Wykonanie remontów istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową dróg powiatowych.

Scroll to Top