Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.5.2013  Biała Podlaska dnia 16.04.2013

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie

Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej

Ogłoszenie

Dokumentacja:


                           Biała Podlaska dn. 13.05.2013r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Treść zawiadomienia

 

 

Scroll to Top