Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2012/2013 …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3423.4.2012  Biała Podlaska dnia 05.09.2012

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2012/2013 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej (obwody drogowe Nr 1, w Białej Podlaskiej, Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, Nr 3 Sławatycze, Nr 4 w Terespolu) oraz chodników dla pieszych przy drodze Nr 1136L i 1137L ul Wojska Polskiego w Terespolu.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska 01.10.2012

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top