Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 04.01.2019 r. dokonał wyboru oferty na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej.

ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Scroll to Top