Szkoły powiatowe zyskały nowy blask

Dobiegł końca realizowany przez Powiat Bialski projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt miał na celu poprawę warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

W budynku dawnych warsztatów szkolnych wymieniono pokrycie dachu, wykonano remont posadzek we wszystkich pomieszczeniach, remont instalacji c.o., wodno -kanalizacyjnej i wentylacji grawitacyjnej. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej oraz malowanie sal lekcyjnych. Remont warsztatów umożliwił instalację zakupionego w ramach projektu sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć praktycznych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zakupiono 17 stanowisk panelowych. Każdy panel stanowi oddzielne urządzenie agrotroniczne, na którym można przeprowadzać szereg ćwiczeń poczynając od zapoznania się z budową, poprzez poznanie zasady działania, możliwość demontażu i montażu, przeprowadzanie diagnostyki i weryfikacji zamieszczonych urządzeń. Zdecydowana większość paneli zawiera elementy budowy pojazdów takich jak: automatyczna skrzynia biegów, układy kierownicze ze wspomaganiem, układy hamulcowe z systemami regulacji siły hamowania, system climatronik, oświetlenie pojazdu oraz zintegrowany system typu Motronic i układy zapłonowe pojazdów. Panele zawierają najnowsze rozwiązania wymienionych układów występujących w pojazdach samochodowych i ciągnikach rolniczych zapewniając kształcenie wg podstawy programowej dla technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w przedmiotach pojazdy rolnicze, eksploatacja pojazdów rolniczych oraz eksploatacja systemów agrotronicznych. Zakupiono także maszyny rolnicze: ciągnik i przyczepę rolniczą przystosowane do prowadzenia nauki jazdy. Maszyny te umieszczono w kolejnej sali warsztatowej zaopatrzonej w urządzenie diagnozujące pracę układów sterujących i wykonawczych sprzętu rolniczego wraz z oprogramowaniem marki TEXA. Dzięki temu uczniowie mają możliwość wykonania diagnostyki pojazdu rolniczego, obsługi funkcji programowych urządzenia diagnozującego, odczytania wartości pracy układów sterujących i wykonawczych pojazdów rolniczych.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakres projektu obejmował prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury szkolnej: wykonanie dachu na budynku szkoły wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia oraz remont schodów wewnętrznych. W ramach projektu doposażono również pracownie lekcyjne w nowe pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia kształcenia praktycznego, co umożliwiło stworzenie uczniom warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Dzięki pozyskanym środkom pracownie wykorzystywane do kształcenia w zawodzie technik informatyk doposażono w serwery, stacje robocze, przełączniki, serwery plików, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, drukarki 3D, podzespoły komputerowe (wykorzystywane podczas ćwiczeń), stacje lutownicze, stację BGA, narzędzia, układy elektroniczne Arduino, klocki Lego Mindstorm oraz meble. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik ekonomista może korzystać z dwóch nowych sal dydaktycznych, pracowni ekonomicznej wyposażonej w nowe komputery i meble oraz pracowni wyposażonej w kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, metkownice, wagi, liczarki monet i banknotów, drukarki etykiet, lady sprzedażowe. Utworzono nową pracownię wykorzystywaną do kształcenia w zawodzie technik logistyk wyposażoną w komputery, bramkę RFID, czytniki kodów kreskowych, drukarkę kodów i etykiet logistycznych, oprogramowanie logistyczne (w ramach platformy Wirtualne Laboratoria-sukces innowacji, Comex), modele pojazdów i urządzeń ładunkowych oraz niezbędną literaturę. Pracownie zyskały multimedialne stanowiska dla nauczycieli, w skład których wchodzą: laptopy, projektory, wizualizery, drukarki oraz elektryczne ekrany.

 Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim

Realizacja projektu objęła wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szkolnych. W budynku głównym szkoły wyremontowano sanitariaty: wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną, ułożono nową terakotę i glazurę. Wymieniono drzwi wewnętrzne na przeszkolone i aluminiowe. Wymieniono oświetlenie jarzeniowe na świetlówki LED przyczyniając się do obniżenia kosztów eksploatacji bieżącej szkoły. Na budynkach magazynowych i pomocniczych zmieniono pokrycia dachowe z azbestowo – cementowych na blachę falistą, budynki wyremontowano i otynkowano z zewnątrz. W budynku warsztatów szkolnych wymieniono drzwi wewnętrzne oraz przygotowano posadzkę w pracowni mechaniczno – ślusarskiej pod nowe maszyny i urządzenia zakupione w ramach projektu.Pracownie szkolne doposażono w nowoczesny sprzęt: – dla kierunku technik mechanik zakupiono tokarko – frezarkę, dłutownicę, piłę taśmową oraz wiertarko – frezarkę ustawione w specjalnych boksach na uprzednio wykonanej posadzce; – pracownie kształcące na kierunku technik mechatronik wyposażono w stanowiska egzaminacyjne ze sterownikami PLC i nowymi komputerami przenośnymi, siłowniki pneumatyczne, sprzęt elektryczny oraz zestaw do montażu robotów; – do pracowni na kierunku technik elektronik zakupiono zestaw monitoringu wizyjnego, zestaw satelitarny, alarm i domofon. Uczniowie, zgodnie z kierunkiem kształcenia, mają możliwość poznania zasad działania, montażu i demontażu poszczególnych podzespołów oraz uruchamiania urządzeń.

Zrealizowane w ramach projektu zadania przełożą się na poprawę oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych.

Wydatki kwalifikowane projektu: 3 489 699,96 zł, w tym dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 966 244,96 zł.

 

 

Scroll to Top