wyniki otwartego konkursu ofert kultura

W załączeniu przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ustalone na podstawie uchwały Nr 35/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 27 lutego 2015 r.

Wykaz_wybranych_ofert_2015_kultura

Scroll to Top