Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 10-01-2018 dokonał wyboru ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bialej Podlaskiej

www.pcpr.powiatbialski.pl

Scroll to Top