Uroczyste otwarcie nowych odcinków drogi powiatowej 1084L

10 stycznia odbyło się otwarcie drogi powiatowej 1084L łączącej miejscowości Żeszczynka (gmina Sosnówka) i Stasiówka (gmina Łomazy). Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej 1084L Stasiówka-Żeszczynka-Motwica w miejscowościach: Rozwadówka, Żeszczynka” umożliwiło wybudowanie 1,32 km oraz przebudowę 0,95 km drogi powiatowej.

W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli:  marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, starosta bialski Mariusz Filipiuk, przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krystyna Beń, wójt gminy Sosnówka Marek Korpysz oraz przewodnicząca Rady Gminy Sosnówka Ewa Olczuk.

Podczas uroczystości obecni byli także wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, sołtysi, radni gminy Sosnówka, pracownicy Urzędu Gminy Sosnówka oraz mieszkańcy pobliskich wsi.

Przeprowadzona inwestycja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w kierunku gminy Łomazy. Wartość całkowita inwestycji wyniosła blisko 1, 4 mln zł.

Scroll to Top