Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 21-12-2018 dokonał wyboru ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

www.pcpr.powiatbialski.pl

Scroll to Top