Gala Kultury Powiatu Bialskiego 2018

Już po raz piąty odbyła się Gala Kultury Powiatu Bialskiego. W tym roku miała ona szczególny charakter, bo połączona była z podsumowaniem Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim. 18 grudnia na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniewa Kota oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie odbywała się uroczystość przybyli zacni goście. Wśród nich wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Małgorzata Bogusz – zastępca dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu lubelskiego kuratora oświaty – starszy wizytator Marek Żelisko, radni powiatowi w osobach: Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Radosław Sebastianiuk – członek Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, Czesława Caruk – przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Arkadiusz Maksymiuk – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  Andrzej Mironiuk – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Artur Grzyb – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,  a także Leszek Chwedczuk wójt gminy Janów Podlaski, Arkadiusz Misztal – wójt gminy Sławatycze, Marcin Babkiewicz – wójt gminy Sosnówka, radni miasta z przewodniczącym Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Robertem Matejkiem na czele. Przybyli także dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu bialskiego, dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, dyrektorzy szkół i prezesi organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu bialskiego, organizatorzy działań w ramach Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim, laureaci konkursów powiatowych oraz media.

Starosta Bialski w swoim wystąpieniu przywitał zaproszonych gości: Jestem zaszczycony, mogąc przywitać w Międzyrzecu Podlaskim ludzi, będących kwiatem środowiska kultury, sztuki
i wielokierunkowej twórczości artystycznej naszego powiatu. Nasze dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, bo dotyka pięknej i delikatnej materii jaką jest kultura. Nie jest to jednak jedyny powód jego wyjątkowości. Dziś bowiem podsumowujemy Rok Niepodległości w Powiecie Bialskim. Przez ostatnie jedenaście miesięcy czciliśmy pamięć tego historycznego wydarzenia i jego bohaterów. Uczyliśmy się na nowo doceniać poświęcenie naszych przodków, dzięki którym teraz żyjemy, ciesząc się wolnością
.

Głos zabrał również burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego oraz wicewojewoda lubelski. Miłym akcentem podczas Gali Kultury było wyróżnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej z okazji 80-lecia jej istnienia. Z rąk starosty bialskiego okolicznościowy grawerton odebrał dyrektor instytucji Paweł Borek.

Po raz pierwszy także podczas tej uroczystości podsumowano XI edycję konkursu ph. „Biblioteka Roku Powiatu Bialskiego”. Ten zaszczytny tytuł w tym roku otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej. W ramach nagrody Ewa Jaroszewicz dyrektor biblioteki otrzymała od starosty bialskiego i dyrektora MBP w Białej Podlaskiej bon finansowy z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz statuetkę.

W dalszej części został podsumowany plebiscyt portalu Biała24 na najpopularniejszy zespół ludowy z powiatu bialskiego. Okazał się nim zespół „Sokotuchy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Zespół otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową.

W drugą część uroczystości, a więc w podsumowanie Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim, wprowadził obecnych zdobywca pierwszej nagrody w konkursie na Prezentację Multimedialną „Historia Niepodległości Polski i ślady powiatu bialskiego w dochodzeniu do wolności” Mateusz Pawlik z Liceum Ogólnokształcącego im. gen Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Według sprawozdań, które wpłynęły do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 112 podmiotów (samorządów, instytucji – szkół, ośrodków kultury, bibliotek, parafii, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) zorganizowało 670 przedsięwzięć: różnorodnych konkursów, akcji, apeli, lekcji, wycieczek i rajdów, sadzenia dębów wolności, rekonstrukcji historycznych, odsłonięć pomników, spotkań z ciekawymi ludźmi, gazetek czy spektakli. Zaangażowanych w to było blisko 500 osób. Podczas podsumowania starosta bialski podziękował instytucjom i ludziom dobrej woli za zaangażowanie w ten wielki narodowy zryw, który swój początek miał od uchwalenia 6 lutego 2018 r. stanowiska w sprawie ustanowienia Roku 2018 Rokiem Niepodległości w Powiecie Bialskim przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej. Należy przypomnieć, że wszelkie działania w ramach roku zostały także otoczone Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Po podziękowaniach podsumowano akcje i konkursy zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Akcja zbiórki krwi pod nazwą „100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości” odbywała się od 28  kwietnia do 1 października. W zbiórce krwi wzięło udział 5 gmin i jedno miasto z terenu powiatu bialskiego. Łącznie zebrano: 45 litrów krwi, która została zagospodarowania przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i wykorzystania na potrzeby osób poszkodowanych w wypadkach. Podziękowania były przygotowane burmistrzowi Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniewowi Kotowi, Cezaremu Wasilukowi z Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Motocyklowego oraz Leszkowi Szczerbickiemu ze Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa „Stanica” w Międzyrzecu Podlaskim, wójtowi gminy Leśna Podlaska Pawłowi Kazimierskiemu oraz koordynatorowi akcji zbiórki krwi Agacie Borysiuk, wójtowi gminy Drelów Piotrowi Kazimierskiemu oraz koordynatorowi akcji Adamowi Bohonko, wójtowi gminy Łomazy Jerzemu Czyżewskiemu oraz koordynatorowi akcji Monice Głowackiej, wójtowi gminy Kodeń Jerzemu Trociowi oraz  koordynatorowi akcji Piotrowi Skolimowskiemu, wójtowi gminy Zalesie Janowi Sikorze oraz koordynatorowi akcji Tomaszowi Szewczykowi.

Dzieci ze szkół podstawowych mogły włączyć się w konkurs plastyczny na laurkę dla Polski, czyli konkurs na kartkę urodzinową „Sto lat dla Niepodległej”. Do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej wpłynęło 175 prac, które zresztą można było podziwiać na przygotowanej z tej okazji wystawie. W konkursie przyznano 3 pierwsze miejsca, a uzyskały je Jagoda Jeruzalska ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tucznej, Julia Derehajło ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Konstantynowie oraz Sandra Jaszczuk ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach. II miejsce przypadło Laurze Olszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Polubiczach, zaś III – Kamilowi Chmielewskiemu ze Szkoły Podstawowej im. kard. St. Wyszyńskiego w Kożuszkach. Przyznano także 3 wyróżnienia – Przemysławowi Filipiukowi ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Aleksandrze Sławińskiej ze Szkoły Podstawowej im. kard. St. Wyszyńskiego w Szóstce oraz Aleksandrze Suwalskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Podczas uroczystości dzieci otrzymały od starosty bialskiego nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Drugim konkursem, który tego dnia podsumowano był Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną „Historia Niepodległości Polski i ślady powiatu bialskiego w dochodzeniu do wolności”. Laureatami konkursu zostali: Paweł Koszołko (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej), Magdalena Kościańczuk (Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach) oraz Anna Szewczuk (Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach). W konkursie zwyciężył Mateusz Pawlik (Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim). Młodzież otrzymała nagrody rzeczowe.

Na koniec podsumowano Konkurs Fotograficzny „Sto lat Niepodległej w Powiecie Bialskim”. I miejsce zdobyła Małgorzata Michaluk, II miejsce – Aleksandra Struk, zaś III miejsce – Katarzyna Mikołajczuk. Obok dyplomu zwyciężczynie otrzymały nagrody pieniężne.

Między poszczególnymi punktami obecni mogli podziwiać występy artystyczne przygotowane przez Zespół Tańca Artystycznego „Sezamki” oraz grupę baletową Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Scroll to Top