Wyniki otwartego konkursu ofert – promocja zdrowia

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskie uchwałą Nr 414/2014 z dnia 24.02.2014 r. u sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia ustalił wyniki otwartego konkursu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Scroll to Top