Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i turystyki

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Wyniki konkursu zawarte są w załączniku do uchwały Nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2011 r.
Po dokonaniu wyboru nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Scroll to Top