Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

 

 

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Wyniki konkursu zawarte są w załączniku do uchwały Nr 140/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała

Załącznik 

 

Scroll to Top