Wyrównanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Ogrodniki – Piszczac

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.370.19.2013  Biała Podlaska dnia 06.08.2013

Wyrównanie  istniejącej nawierzchni bitumicznej  drogi powiatowej Nr 1068L Biała Podlaska – Ogrodniki – Piszczac od km 5+140 do km 7+300 i  od km 12+391 do km 12+615 o długości 2,384 km

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki Nr 1-7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9


zawiadomienie o wyborze oferty

Scroll to Top