Wystawa czasowa: Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego

W 2017 roku przypadają dwie ważne rocznice: 130 śmierci pisarza i 55 powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Istotnym elementem ich uczczenia jest przygotowywana na 28 lipca br. wystawa czasowa Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego, prezentująca kilka wojaży autora Starej baśni po Europie Zachodniej, opisanych w dziele Kartki z podróży 1858 – 1864 r.

Na wystawie pokażemy prace plastyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego powstałe w czasie podróży oraz inspirowane odniesionymi wrażeniami, na których utrwalił pejzaże, zabytki architektoniczne, miejsca, ludzi zajętych codziennymi czynnościami. Będą to także ilustracje do pierwszego wydania Kartek z podróży wykonane przez europejskich drzeworytników dziewiętnastego stulecia oraz ikonografie poloników, tropionych przez pisarza w czasie wojaży. Ponadto zaprezentujemy portrety naszych literatów i malarzy, mieszkających na stałe lub czasowo na obczyźnie, których Kraszewski odwiedził oraz polskich pasjonatów podróży z XIX w. Wystawa będzie czynna do 15 października br. w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Wystawa ze zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Dworku Wincentego Pola Oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Muzeum Jozefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dominik Litwiniuk

na obrazie wyróżniającym: Wspomnienie Włoch, 1858, litografia wg rysunku pisarza, ze zbiorów Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

szczegółowe informacje nt. wystawy znajdują się tutaj

Scroll to Top