Wystawa Koni Zimnokrwistych – Tuczna 2021 r.

Gmina Tuczna od 2008 roku jest organizatorem wystaw koni zimnokrwistych od lat cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem. Pierwotnie wystawa miała zasięg powiatowy, a w kolejnych latach urosła do rangi regionalnej i wojewódzkiej.

Wystawa Koni Zimnokrwistych w Tucznej jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z hodowlą koni, a przede wszystkim służy promocji i upowszechnianiu wiedzy na temat tych pięknych zwierząt.

W programie tegorocznej Wystawy, która odbyła się 8 sierpnia 2021 r. znalazły się m.in.: pokazy jeździeckie oraz prezentacje klaczy i ogierów. Wystawa rozpoczęła się o godzinie 10:00 i zakończyła o godzinie 16:00. Warte podkreślenia jest, że wydarzenie to zorganizowane zostało już po raz trzynasty.

Efektem realizacji w/w wystawy jest poszerzenie kontaktów hodowców koni ras zimnokrwistych z organizacjami  administracji rządowej i samorządowej co ma pozytywny wpływ na promowanie wyspecjalizowanych gospodarstw agroturystycznych jako doskonałą atrakcję dla turystów a co za tym idzie uzyskanie możliwości nowych miejsc pracy w tych gospodarstwach.

Wystawa w Tucznej gromadzi co roku hodowców z całej Polski. Niestety w ubiegłym roku Wystawa się nie odbyła  uwagi na pandemię.

W tegorocznej wystawie wzięło udział 9 klaczy i 15 ogierów. Oceniało je międzynarodowe jury. Wszystkie konie zaprezentowane były w doskonałej kondycji, zadbane, a także świetnie przygotowane do pokazu. W stępie kroczące równo, rytmicznie, dostojnie, a w kłusie dynamicznie, elastyczne oraz pracujące całym ciałem.

Wyniki wystawy w kategorii klacze: pierwsze miejsce zajęła klacz TAMARA Jana Cicheckiego, miejsce II klacz CAROLINE DU PIN Adama Raka, miejsce II przypadło w udziale klaczy GIGA Marcina Wysok.

W kategorii ogiery: pierwszą nagrodę zdobył ogier BOSANET 635 G By Leszka Bronisza, miejsce II przyznano ogierowi KARMEL NT Tomasza Niedźwieckiego, natomiast III miejsce zajął ogier BETTYN SA35 G BŁ Jacka Jagielskiego.

Wystawa współfinansowana przez Powiat Bialski- Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w  wysokości 1500 zł.

Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy Tuczna

Scroll to Top