X edycja konkursu „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci”

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Tłuśćcu oraz filii Biblioteki Publicznej w Tłuśćcu zachęcamy do udziału w X edycji konkursu „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przeżywa w sercu i pamięci”. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi: „OSP w służbie mieszkańców wsi i miast”.

Patronat nad konkursem objął Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Regulamin konkursu Plakat

Scroll to Top