XIII edycja Konkursu Czysta Ziemia

XIII edycja konkursu „Czysta Ziemia” skierowana do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu bialskiego została zakończona.

10 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej edycji konkursu „Czysta Ziemia” i nagrodzenie uczniów oraz szkół, które wykazały się dużym zaangażowaniem i kreatywnością podejmując działania w zakresie edukacji ekologicznej, obejmujące: zbiórkę odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania, zbiorowe sprzątanie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania oraz inne inicjatywy proekologiczne podnoszące świadomość problemu ochrony powierzchni Ziemi.

W tym roku, w trakcie trwania konkursu od 4 września do 31 października 2021 r. udało się zebrać łącznie: ponad 4 tony baterii i akumulatorów; ponad 20 ton szkła; 16,5 tony plastiku; ponad 66 ton papieru i tektury; ponad 3 tony puszek aluminiowych i tyle samo nakrętek butelek PET; blisko 30 ton złomu; około 60 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz niecałe 6 tys. sztuk tonerów drukarskich.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliłowie, która zajęła I miejsce w konkursie przygotowała część artystyczną, wspaniale zaprezentowaną przez uczniów. Poprzez tematyczne piosenki i choreografię podkreślili potrzebę dbania o środowisko.

Nagrody wręczyli Starosta Bialski Mariusz Filipiuk i Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu komisja wyłoniła 5 laureatów, którymi zostali:

 • I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie
 • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym
 • IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu
 • V miejsce – Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym
 2. Zespół Szkół w Sławatyczach
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu
 4. Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie
 5. Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie

Pozostałe szkoły, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrody za uczestnictwo:

 1. Szkoła Podstawowa w Berezówce
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej
 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku
 4. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie
 6. Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Zalesiu
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach
 9. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 10. Szkoła Podstawowa w Sosnówce
 11. Szkoła Podstawowa w Huszczy
 12. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym
 13. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dubicy
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach
 15. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach
 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej
 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim
 18. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
 19. Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
 20. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
 21. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach
 22. Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Nagrody indywidualne otrzymali:

 1. Wojciech Jaroński – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie
 2. Aleksandra Kowalczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
 3. Klaudia Kopańska – Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym
 4. Naomi Krzempek – Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu
 5. Łukasz Chalimoniuk – Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach
 6. Michał Struk – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym
 7. Maja Buraczyńska – Zespół Szkół w Sławatyczach
 8. Robert Szkuta – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu
 9. Izabela Sałata – Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie
 10. Zuzanna Makarewicz – Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie
 11. Maja Szabluk – Szkoła Podstawowa w Berezówce
 12. Karolina Kozłowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej
 13. Bartłomiej Adamiuk – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku
 14. Oliwia Warchoł – Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii
 15. Aleksander Żuk – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokitnie
 16. Amelia Izdebska – Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Zalesiu
 17. Artur Osiejuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy
 18. Wojciech Tymoszuk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach
 19. Julia Hać – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 20. Magdalena Kowalczuk – Szkoła Podstawowa w Sosnówce
 21. Adrian Jastrzębski – Szkoła Podstawowa w Huszczy
 22. Amelia Demianiuk – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym
 23. Rafał Kościuczyk – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach
 24. Wiktoria Kamecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej
 25. Daniel Bliźniuk – Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
 26. Maria Kossak – Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
 27. Aleksandra Waszczuk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
 28. Malwina Wojtaś – Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach
 29. Oliwia Szpejda – Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim
Scroll to Top