Konkurs literacki „Bataliony Chłopskie we wspomnieniach”

9 grudnia br. Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk wręczył nagrody laureatom konkursu literackiego „Bataliony Chłopskie we wspomnieniach”.

Laureaci konkursu zostali wyłonieni przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 68/2021 Starosty Bialskiego. Po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs komisja przyznała dwie nagrody:
Pani Elżbiecie Baj z Międzyrzeca Podlaskiego za pracę pt. „Pamięć w nas trwa”
oraz
Pani Urszuli Tomczak z Szelestu, Gm. Rossosz, za pracę pt. „Tobie Polsko”.
Laureatki konkursu otrzymały nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone prace będą opublikowane w „Gościńcu Bialskim”.

Serdecznie gratulujemy laureatkom konkursu i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu literackich pasji.

Zdjęcia: Karolina Lubańska

W imieniu Pani Elżbiety Baj nagrodę odebrał Pan Michał Teofilski, Zastępca Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski.

Scroll to Top