XIII Koncert Noworoczny w Terespolu

Wieczorem 16 lutego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu odbył się XIII Koncert Noworoczny, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Terespola, podczas którego wręczane są nagrody za zasługi dla miasta. W tym roku dodatkowo w trakcie koncertu obchodzono jubileusz 30-lecia pisma ,,Goniec Terespolski”.

Całości dopełniły występy muzyczne i taneczne w wykonaniu sekcji zespołu tańca nowoczesnego FLESZ z MOK w Terespolu: Fqueens, Flesz Squad i Flesz Dance Company oraz Prywatnej Szkoły Tańca i Wokalu ARTPIPPER z Brześcia na Białorusi: zespół Ład i Kavi Band.

Gwiazdą tegorocznej edycji był zespół wokalno-instrumentalny 5/6 z Akademii Muzycznej w Gdańsku z Gosią Oleszczuk w składzie. Zespół wykorzystujący technikę ,,vocal play” zaprezentował utwory w stylistyce: jazz, pop, funk serwując prawdziwą ucztę dla ucha i oka.

Kapituła złożona z przedstawicieli władz lokalnych przyznała tytuł Zasłużonego dla Miasta Terespol:

Adamowi Jastrzębskiemu– działaczowi społecznemu, dziennikarzowi, redaktorowi ,,Gońca Terespolskiego”, członkowi istniejącego wiele lat terespolskiego chóru ,,Granica” a obecnie śpiewającemu w Zespole Śpiewaczym ,,Echo Polesia”. Był wielokrotnie nagradzany za pracę zawodową w PKP i działalność społeczną: nagrody z Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Ministerstwa Kultury oraz Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Ochotniczej Straży Pożarnej – funkcjonującej od 1925 roku, obecnie jako stowarzyszenie, zrzeszającej na dzień dzisiejszy 61 członków i mającej swą sekcję młodzieżową (11 osób). Strażacy wzywani są najczęściej do pożarów i usuwania skutków nawałnic. Syrena, na dźwięk której stają w gotowości, włącza się do 100 razy w roku. Członkowie OSP biorą udział w akcjach związanych z klęskami żywiołowymi, zagrożeniem życia i mienia ludzkiego oraz środowiska. Uczestniczą również w obsłudze zabezpieczania odbywających się na terenie miasta imprez kulturalnych i sportowych. Statuetkę odebrali: prezes Józef Paderewski, wiceprezes Jarosław Pastuszuk i komendant Andrzej Jarocki.

Tego wieczoru wręczono wyróżnienia założycielom, redaktorom i współpracownikom ,,Gońca Terespolskiego”, pisma, które jest jednym z najstarszych i najważniejszych wydawnictw społeczno-kulturalnych w regionie. Uhonorowano obecną redakcję: Kamilę Korneluk (red. naczelną), Łukasza Pogorzelskiego, Adama Rymaszewskiego, Marka Ferensa, Krystynę Pucer, Annę Tomczuk, Adama Jastrzębskiego, Kazimierza Michalaka, Lecha Mazura, Janusza Sałtrukiewicza, Danutę Izdebską, Annę Pietrusik, Justynę Sowę, Janusza Tarasiuka, Krzysztofa Tarasiuka i Krzysztofa Badalskiego, oraz współpracowników: Przemysława Wróblewskiego, Wojciecha Kobylarza, Bogusława Korzeniewskiego, Huberta Harasimiuka, Ryszarda Korneluka, Jacka Danieluka, Beatę Kupryś, Józefa Dawidziuka, Piotra Szyszkowskiego, Jarosława Onyszczuka i Tadeusza Jawtoszuka.

List gratulacyjny od Starosty Bialskiego oraz nagrodę Burmistrza Terespola z okazji 30-lecia pisma otrzymała redaktorka naczelna Kamila Korneluk. Pamiątkowe upominki otrzymali założyciele Gońca: Andrzej Kwiatkowski (ś.p.), Wiesław Jurek oraz Jan Polkowski. Referat okolicznościowy przybliżający bogatą historię pisma wygłosił Adam Jastrzębski.

Za m.in. pracę w ,,Gońcu Terespolskim” odznaczenia Zasłużony dla Powiatu Bialskiego otrzymali: Wojciech Kobylarz – funkcjonariusz Komisariatu Policji w Terespolu, regionalista, miłośnik lokalnej historii; Łukasz Pogorzelski – pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol, zastępca redaktora Gońca Terespolskiego i Krzysztof Tarasiuk – fotograf, regionalista, członek bialskiego klubu fotograficznego, klubu Seniora Srebrny Włos oraz Koła Miłośników Historii i Fortyfikacji. Nagrody w imieniu starosty bialskiego Mariusza Filipiuka wręczył radny powiatu Wojciech Mitura.

Organizatorami Koncertu Noworocznego są: Burmistrz Miasta Terespol, Rada Miasta Terespol, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol oraz Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu.

Materiały: Łukasz Pogorzelski MOK Terespol

Scroll to Top